Proiecte

Beneficiar:  Municipiul Timișoara          
Obiectul contractului: Servicii de elaborare și realizare studii privind elaborarea Planului Integrat de Calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara pentru indicatorii dioxid de azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie PM10
Perioada: În derulare   
Valoare: 116.000,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sectorului 6)
Obiectul contractului: Servicii de identificare specii protejate de lilieci și păsări și monitorizare biodiversitate pentru proiectele de reabilitare termică a 180 imobile
Perioada: În derulare
Valoare: 270.000,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  UAT Municipiul Constanța (prin Bau Stark)
Obiectul contractului: Servicii specifice de consultanță în domeniul protecției mediului, în vederea derulării procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului  – procedură scurtă în cadrul proiectului având ca obiect ”Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (SF, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului) aferentă proiectului ”Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou”        
Perioada: În derulare   
Valoare: 149.343,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  S.C. DACIAN PETROLEUM S.A.         
Obiectul contractului: Consultanță de specialitate în vederea respectării obligațiilor de mediu impuse prin Autorizațiile de Mediu și Autorizațiile de Gospodărire a Apelor
Perioada: În derulare   

Beneficiar: CASTROL LUBRICANTS RO S.R.L.                   
Obiectul contractului: Consultanță de specialitate în vederea respectării obligațiilor de mediu care îi revin în calitate de importator de substanțe periculoase, inclusiv ambalajul în care sunt depozitate
Perioada: În derulare   

Beneficiar:  Municipiul Slobozia (prin Western Outdoor)
Obiectul contractului: Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Slobozia
Perioada: În derulare   
Valoare: 54.800,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  Municipiul București           
Obiectul contractului: Obținere de avize, autorizații, acorduri necesare pentru toate fazele de proiectare aferente ”Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zona centrală”         
Perioada: În derulare   
Valoare: 27.500.000,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  Sectorul 5 al Municipiului București
Obiectul contractului: Servicii pentru ”Studiu de impact, monitorizare și biodiversitate pentru lilieci”
Perioada: În derulare   
Valoare: 269.500,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  Sectorul 4 al Municipiului București (prin Concrete & Design Solutions SRL)
Obiectul contractului: Servicii de identificare a indivizilor de lilieci și păsări precum și a prezenței de adăposturi și cuiburi ale acestora și realizarea unui Studiu de monitorizare a biodiversității (în cazul identificării prezenței unor indivizi) pentru un număr de 71 de imobile situate pe raza sectorului 4 București și realizarea unui număr de patru studii privind Evaluarea și Gestionarea Schimbărilor Climatice pentru identificarea efectului schimbărilor climatice asupra construcției, inclusiv recomandări privind soluții fezabile de realizare      
Perioada: În derulare   
Valoare: 288.213,52 LEI fără TVA

Beneficiar:  Sectorul 3 al Municipiului București
Obiectul contractului: Prestarea de servicii de întocmire a unui Studiu de Evaluare și Gestionare a Schimbărilor Climatice (Studiu tip EGSC)          
Perioada: În derulare   
Valoare: 262.500,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  Sectorul 4 al Municipiului București (prin SC Euro Building Ideea SRL)
Obiectul contractului: Servicii de identificare a indivizilor de lilieci și păsări precum și a prezenței de adăposturi și cuiburi ale acestora și realizarea unui Studiu de monitorizare de monitorizare a biodiversității (în cazul identificării prezenței unor indivizi) pentru un număr de 40 de imobile situate pe raza sectorului 4 București și realizarea unui număr de trei studii privind Evaluarea și Gestionarea Schimbărilor Climatice pentru identificarea efectului schimbărilor climatice asupra construcției, inclusiv recomandări privind soluții fezabile de realizare
Perioada: În derulare   
Valoare: 223.091,53 LEI fără TVA

Beneficiar:  Comuna Bobicești
Obiectul contractului: Servicii de elaborare a Studiului de Evaluare Adecvată aferent Planului Urbanistic General comuna Bobicești, județul Olt
Perioada: Martie – iunie 2022
Valoare: 17.500,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  Comuna Bobicești
Obiectul contractului: Servicii de elaborare Raport de mediu și asistență tehnică pentru procedura de Evaluare Strategică de Mediu, în vederea obținerii Avizului de Mediu pentru Planul Urbanistic General comuna Bobicești, județul Olt
Perioada: Martie – august 2022
Valoare: 45.000,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  S.C. LG SOLAR PARK S.R.L.
Obiectul contractului: Asigurarea consultanței de specialitate în vederea parcurgerii etapei de Evaluare a Impactului asupra Mediului în cadrul procedurii de obținere a Avizului de Mediu pentru proiectul de investiții ”Parc fotovoltaic, localitatea Fîrtățești, județul Giurgiu”
Perioada: Martie – iulie 2022
Valoare: 32.500,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  CONPET S.A. Ploiești
Obiectul contractului: Elaborarea documentației ”Identificarea și analiza riscurilor de accidente și metode de prevenire” și ”Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor în care se pot manifesta consecințele unui accident major” din jurul a 4 amplasamente Conpet care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 – Poiana Lacului (județul Argeș), Cartojani (județul Giurgiu), Orlești (județul Vâlcea), Călăreți (județul Călărași) și revizia ”Raport de securitate pentru amplasament Depozit și Stație de pompare țiței Călăreți”
Perioada: Decembrie 2020 – Decembrie 2021
Valoare: 29.495,00 LEI fără TVA

Beneficiar:  HOMING PIPERA COUNTRY S.R.L.
Obiectul contractului: Audit de mediu cu privire la amplasamentul în suprafață de 65.030 mp, situat în localitatea Voluntari, județul Ilfov 
Perioada: Mai – iunie 2023
Valoare: 5.000 EUR fără TVA

Beneficiar:  ACE PROJECT MANAGEMENT S.R.L. 
Obiectul contractului: Realizarea de Audit de mediu cu privire la amplasamentul situat în localitatea Aricești – Rahtivani, județul Prahova, în incinta Ploiești WestPark         
Perioada: Decembrie 2022 – februarie 2023
Valoare: 4.000 EUR fără TVA

Beneficiar:  ACE PROJECT MANAGEMENT S.R.L. 
Obiectul contractului: Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru proiecte publice și private, necesar în vederea obținerii Acordului de mediu pentru proiectul de investiții ”Schimbare de destinație și amenajare corp 411 faza 1 compartimentul 2 de incendiu”, având ca Beneficiar final Pirelli Tyres România S.R.L.   
Perioada:  În derulare
Valoare: 4.000 EUR fără TVA

Beneficiar:  Municipiul Târgu – Jiu (prin S.C. Urban Scope S.R.L.) 
Obiectul contractului: Servicii de specialitate în domeniul protecției mediului privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Târgu – Jiu    
Perioada:  2021 – 2022
Valoare: 210.000,00 lei

Beneficiar:  OMV Petrom S.A.
Obiectul contractului: Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, întocmire documentații și obținere avize, acorduri și autorizații pentru execuția lucrărilor la amplasamentele sondelor și a facilităților asociate acestora aparținând OMV Petrom pentru un număr de 39 de amplasamente
Perioada: 2019 – 2021
Valoare: 136.982,00 lei

Beneficiar:  Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.
Obiectul contractului: Servicii de întocmire documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor pentru investiții HIDROELECTICA S.A.     
Perioada: 2020 – 2022
Valoare: 463.377,7 lei

Beneficiar:  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Obiectul contractului: Servicii privind ”Întocmirea documentației tehnice și obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996” pentru obiectivul: Lot 1 – ”Întocmirea documentației tehnice și obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 pentru 96 de poduri de pe raza D.R.D.P București”
Perioada: 2019 – 2020
Valoare: 625.053,12 lei

Beneficiar:  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Obiectul contractului: Servicii privind ”Întocmirea documentației tehnice și obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996” pentru obiectivul: Lot 2 – ”Întocmirea documentației tehnice și obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 pentru 11 de poduri de pe raza D.R.D.P București”
Perioada: 2019 – 2020
Valoare: 73.169,43 lei

Beneficiar:  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Obiectul contractului: Servicii privind ”Întocmirea documentației tehnice și obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996” pentru obiectivul: Lot 3 – ”Întocmirea documentației tehnice și obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 pentru 5 de poduri de pe raza D.R.D.P București”
Perioada: 2019 – 2020
Valoare: 32.530,80 lei

Beneficiar:  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia
Obiectul contractului: Servicii de sprijin pentru derularea procedurii de evaluare de mediu, întocmire Raport de Mediu și Evaluare Adecvată și alte activități necesare conform HG nr. 1076/2004 și Ordinul nr. 262/2020 pentru obiectivul ”Programul Operațional Regional Sud – Vest Oltenia”
Perioada: 2021 – 2022
Valoare: 101.300,01 lei

Beneficiar:  Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de Evaluare Strategică de Mediu a Programului Operațional Regional 2021 – 2027 Regiunea Vest
Perioada: 2021 – 2022
Valoare: 213.334,81 lei

Beneficiar:   Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est
Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru Evaluarea Strategică de Mediu a Programului Operațional Regional SE 2021 – 2027
Perioada: 2021 – 2022
Valoare: 169.120,00 lei

Beneficiar:  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Obiectul contractului: Servicii de asistență tehnică pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu – SEA, a viitorului Program de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Moldova, pentru perioada 2021 – 2027
Perioada: 2021 – 2022
Valoare: 107.700,00 lei

Beneficiar:  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Obiectul contractului: Servicii de evaluare de mediu aferente derulării procedurii privind Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina 2021 – 2027
Perioada: 2021 – 2022
Valoare: 121.905,88 lei

Beneficiar:  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Obiectul contractului: S Servicii de evaluare de mediu aferente derulării procedurii privind Evaluarea de Mediu a Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia pentru perioada 2021 – 2027
Perioada: 2021 – 2022
Valoare: 199.170,00 lei

Beneficiar:  S.C. WESTERN OUTDOOR S.R.L.
Obiectul contractului: Servicii de specialitate în domeniul protecției mediului în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltarea Aeroportului Internațional George Enescu Bacău”
Perioada: 2019
Valoare: 46.000,00 lei

Beneficiar:  C.N. Aeroporturi București S.A.
Obiectul contractului: Studiu de Fezabilitate pentru realizarea unor stații de epurare a apelor uzate evacuate de pe platforma aeroportuară A.I.H.C.B.
Perioada: 2019 – 2020
Valoare: 123.000,00 lei

Beneficiar:  UAT Drobeta Turnu Severin
Obiectul contractului: Regenerarea spațiului urban zona Serpentina/Strada Roșiori – SMIS 129392
Perioada: 21.08.2019 – 31.08.2023
Valoare: 17.442,17 lei cu TVA inclus

Beneficiar:  UAT Drobeta Turnu Severin
Obiectul contractului: Servicii consultanță în managementul proiectului pentru obiectivul de investiții – Crearea pistelor pentru bicicliști
Perioada: 07.11.2019 – 31.10.2023
Valoare: 122.570 lei cu TVA inclus

Beneficiar:  UAT Slobozia
Obiectul contractului: Servicii de management de proiect „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante
Perioada: 19.03.2020 – 31.12.2023
Valoare: 16.065 lei cu TVA inclus

Beneficiar:  Municipiul Buzău
Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investiții “Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță transportului public din municipiul Buzău”
Perioada: 12.02.2020 – 31.12.2023
Valoare: 86.513 lei cu TVA

Beneficiar:  Municipiul Buzău
Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investiții “Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem park-and-ride”
Perioada: 13.10.2020 – 31.12.2023
Valoare: 70.805 lei cu TVA